Ratajczak, A. „R. M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw Nordyckich Do Unii Europejskiej, Wydawca: Compus, Kielce–Trnava 2018, Ss. 168.”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 13, grudzień 2019, s. 366-7, doi:10.14746/rie.2019.13.28.