Grosse, T. G. „Postrzeganie Polskiej Demokracji W ujęciu porównawczym W Odniesieniu Do procesów Integracji Europejskiej”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 9-23, doi:10.14746/rie.2020.14.1.