Popiuk-Rysińska, I. „Suwerenność państw W międzynarodowych Organizacjach Integracyjnych”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 51-63, doi:10.14746/rie.2020.14.3.