Czub, J. F. „Reprezentacja aktorów niepaństwowych W Unii Europejskiej a Polska Racja Stanu”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 85-99, doi:10.14746/rie.2020.14.5.