Grabina, Ganna. „Wpływ Propagandy Rosyjskiej Na międzypaństwowe Relacje Unii Europejskiej Z państwami Europy Wschodniej: Na przykładzie Ukrainy I Polski”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 113-2, doi:10.14746/rie.2020.14.7.