Dziewulska, Agata. „Konceptualizacja bezpieczeństwa Versus zdolność przeciwdziałania zagrożeniom W Unii Europejskiej”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 125-40, doi:10.14746/rie.2020.14.8.