Osiewicz, P. „Rokowania Cypryjskie 2015–2017. Przebieg, Rezultat Oraz Konsekwencje Dla Unii Europejskiej”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 141-5, doi:10.14746/rie.2020.14.9.