Niedźwiecki, A. „Co Po Unii? Polska a Procesy (dez)integracyjne W Europie”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 199-13, doi:10.14746/rie.2020.14.13.