Gierat-Bieroń, Bożena. „Relacje zewnętrze Unii Europejskiej W Dziedzinie Kultury. Słabości Polityki”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 227-48, doi:10.14746/rie.2020.14.15.