Pieszak, E. „Kultura Konsumpcji Jako Konsekwencja Procesu Ekonomicznego W kontekście Przemian Na Terenie Unii Europejskiej”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 259-6, doi:10.14746/rie.2020.14.17.