Turczyński, P. „Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – Ambitne Plany, Skromne możliwości, potężni Konkurenci”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 291-09, doi:10.14746/rie.2020.14.19.