Karolak-Michalska, M. „Procesy Etnopolityczne Jako Jedno Z Uwarunkowań zarządzania Etnopolityką W państwach Europy Wschodniej a bezpieczeństwo Subregionu”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 311-24, doi:10.14746/rie.2020.14.20.