Bartkowiak, M., i A. Ratajczak. „Niemcy 30 Lat Po Zjednoczeniu – Aspekt społeczno-Demograficzny I Gospodarczy”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 359-72, doi:10.14746/rie.2020.14.23.