Przybylska-Maszner, B. „Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej – Kompetencje Formalne I Nieformalne W świetle Postanowień Traktatu lizbońskiego I Praktyki działań”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 373-89, doi:10.14746/rie.2020.14.24.