Ratajczak, A. „Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy W Unii Europejskiej W Drugiej Dekadzie XXI Wieku. Uwarunkowania – Przebieg – Implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, Ss. 566.”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, grudzień 2020, s. 396-8, doi:10.14746/rie.2020.14.27.