Stachurska-Szczesiak, K. „Czynnik «arabskiej wiosny» W Stosunkach Unia Europejska–Algieria”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 15, grudzień 2021, s. 107-23, doi:10.14746/rie.2021.15.7.