Łaźniewska, Ewa, i in. „Kryteria Oceny aktywności Gmin Przygranicznych W Kierunku «green Smart city»”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 15, grudzień 2021, s. 195-13, doi:10.14746/rie.2021.15.13.