Włodyka, Ewa Maria. „Wpływ Pandemii SARS-CoV-2 Na Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez społeczność”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 15, grudzień 2021, s. 357-64, doi:10.14746/rie.2021.15.22.