Słomczyńska, I. „Wykorzystanie zasobów Kosmicznych Unii Europejskiej Dla Realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa I Obrony”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 8, styczeń 2014, s. 121-33, doi:10.14746/rie.2014.8.9.