Zięba, Ryszard. „Bezpieczeństwo Europejskie czterdzieści Lat Po Podpisaniu Aktu Końcowego KBWE”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 9, czerwiec 2015, s. 109-22, doi:10.14746/rie.2015.9.7.