Bryła, J. „Wkład Unii Europejskiej W rozwój międzynarodowego reżimu Kosmicznego”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 9, czerwiec 2015, s. 123-42, doi:10.14746/rie.2015.9.8.