Wawrowska, H. „Kultura I Dyplomacja Kulturalna Unii Europejskiej Na przykładzie Programu «Kreatywna Europa». Analiza Politologiczna”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 9, czerwiec 2015, s. 551-65, doi:10.14746/rie.2015.9.32.