Przybylska-Maszner, B. „Uwarunkowania kształtowania priorytetów Polityki Zagranicznej Unii Europejskiej Wobec państw Azji Centralnej Po Roku 2012”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 10, grudzień 2016, s. 353-70, doi:10.14746/rie.2016.10.22.