Fiedler, R. „Unia Europejska Na Rzecz Demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania I Efekty”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 10, grudzień 2016, s. 371-9, doi:10.14746/rie.2016.10.23.