Tkachuk, A. „Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej I Jej Znaczenie Dla Handlu światowego. Studium Przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa W Dziedzinie Handlu I Inwestycji”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 10, grudzień 2016, s. 481-96, doi:10.14746/rie.2016.10.30.