Dornfeldt, M., i I. Korobow. „Trójstronna współpraca pomiędzy Niemcami, Norwegią I Federacją Rosyjską Przy Wydobyciu płynnych źródeł Energii Na Dalekiej Północy Europy”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 10, grudzień 2016, s. 497-0, doi:10.14746/rie.2016.10.31.