TOMASZYK, MIKOŁAJ J. „Proces Ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – Casus Irlandii, RFN, Polski, Czech I Wielkiej Brytanii”. Rocznik Integracji Europejskiej, no. 3 (grudzień 15, 2009): 279–294. Udostępniono grudzień 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/10101.