LAKOMY, MIRON. „Unia Europejska Wobec zagrożeń Dla bezpieczeństwa Teleinformatycznego - Zarys Problemu”. Rocznik Integracji Europejskiej, no. 7 (grudzień 15, 2013): 129-146. Udostępniono październik 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/11308.