KAMPROWSKI, RAFAŁ. „Paulina Olechowska, Akcesja Polski Do Unii Europejskiej Na łamach Prasy Regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, Ss. 284.”. Rocznik Integracji Europejskiej, no. 7 (grudzień 15, 2013): 437-439. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/11638.