Grabina, Ganna. „Wpływ Propagandy Rosyjskiej Na międzypaństwowe Relacje Unii Europejskiej Z państwami Europy Wschodniej: Na przykładzie Ukrainy I Polski”. Rocznik Integracji Europejskiej, no. 14 (grudzień 31, 2020): 113-123. Udostępniono październik 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/27198.