Dziewulska, Agata. „Konceptualizacja bezpieczeństwa Versus zdolność przeciwdziałania zagrożeniom W Unii Europejskiej”. Rocznik Integracji Europejskiej, no. 14 (grudzień 31, 2020): 125–140. Udostępniono grudzień 7, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/27199.