Łaźniewska, Ewa, Izabela Janicka, i Tomasz Górecki. „Kryteria Oceny aktywności Gmin Przygranicznych W Kierunku «green Smart city»”. Rocznik Integracji Europejskiej, no. 15 (grudzień 31, 2021): 195–213. Udostępniono październik 4, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/31164.