1.
TOMASZYK MJ. Proces ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii. 10.14746/rie [Internet]. 15 grudzień 2009 [cytowane 2 październik 2023];(3):279-94. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/10101