[1]
Młodych Pedagogów, F. 2019. POŻEGNANIE PROFESOR MARII DUDZIKOWEJ PRZEZ FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW PRZY KOMITECIE NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN. Rocznik Pedagogiczny. 41, (wrz. 2019), 307-308.