[1]
Lewowicki, T. 2020. Wniosek Profesora Tadeusza Lewowickiego o nadanie Letnim Szkołom Młodych Pedagogów przy KNP PAN imienia Profesor Marii Dudzikowej. Rocznik Pedagogiczny. 42, (lip. 2020), 231.