[1]
Koperna, P. 2020. Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia – dylematy – perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łagów Lubuski, 27–28 maja 2019 roku. Rocznik Pedagogiczny. 42, (lip. 2020), 241-246.