[1]
Nowosad, I. 2021. Professional Learning Community (PLC) w Singapurze: możliwości i ograniczenia w kształtowaniu wysokiej jakości edukacji. Rocznik Pedagogiczny. 43, (maj 2021), 63-79.