[1]
Wechta, P. 2021. Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu. Rocznik Pedagogiczny. 44, (grudz. 2021), 45–60. DOI:https://doi.org/10.2478/rp-2021-0003.