[1]
Sajdera, J. 2021. Relacje między wartościami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego. Rocznik Pedagogiczny. 44, (grudz. 2021), 71–80. DOI:https://doi.org/10.2478/rp-2021-0005.