[1]
Kawa, J. 2021. Wpływ koncepcji i teorii Floriana Znanieckiego na życie polskiej myśli społecznej w odniesieniu do osób starszych. Rocznik Pedagogiczny. 44, (grudz. 2021), 95-106. DOI:https://doi.org/10.2478/rp-2021-0007.