[1]
Buchnat, M., Jaskulska, S. i Jankowiak, B. 2021. Kształcenie na odległość uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycieli i nauczycielek. Rocznik Pedagogiczny. 44, (grudz. 2021), 107–122. DOI:https://doi.org/10.2478/rp-2021-0008.