(1)
Bochno, E. WSPÓLNOTOWOŚĆ HYBRYDOWA JAKO KATEGRORIA W OGLĄDZIE GRUP STUDENCKICH. 10.2478/rp 2019, 41, 227-237.