(1)
Lewowicki, T. Wniosek Profesora Tadeusza Lewowickiego O Nadanie Letnim Szkołom Młodych Pedagogów Przy KNP PAN Imienia Profesor Marii Dudzikowej. 10.2478/rp 2020, 42, 231.