(1)
Koperna, P. Szkoła I Nauczyciel. Osiągnięcia – Dylematy – Perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łagów Lubuski, 27–28 Maja 2019 Roku. 10.2478/rp 2020, 42, 241-246.