(1)
Wechta, P. Warta Ze współczynnikiem Humanistycznym. Kulturotwórcze Funkcje spożywania Alkoholu Na Terenach Nadrzecznych W Poznaniu. 10.2478/rp 2021, 44, 45-60.