(1)
Sajdera, J. Relacje między wartościami społecznymi I Ekonomicznymi W ujęciu Socjologicznej Koncepcji Floriana Znanieckiego. 10.2478/rp 2021, 44, 71-80.