(1)
Hekmat-Szał, A.; Kaźmierska, M.; Kukowa, I. Sprawozdanie Z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Im. Marii Dudzikowej Pedagogika W Uniwersytecie. Konteksty–Koncepcje–Praktyki, 13–17.09.2021 r., Poznań–Obrzycko. 10.2478/rp 2021, 44, 243-248.