Bochno, E. (2019). WSPÓLNOTOWOŚĆ HYBRYDOWA JAKO KATEGRORIA W OGLĄDZIE GRUP STUDENCKICH. Rocznik Pedagogiczny, 41, 227-237. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22303