Młodych Pedagogów, F. (2019). POŻEGNANIE PROFESOR MARII DUDZIKOWEJ PRZEZ FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW PRZY KOMITECIE NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN. Rocznik Pedagogiczny, 41, 307-308. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22313