Śliwerski, B. (2019). INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KNP PAN W 2017 ROKU. Rocznik Pedagogiczny, 41, 317-353. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22315